Hvem er vi?

og hvor sidder vi?

Til valget i 2016 havde vi 62 kandidater fordelt på de 8 regioner.  Vi fik 8 pladser i Repræsentantskabet.  Ved de efterfølgende forhandlinger opnåede vi 2 pladser i hovedbestyrelsen, 1 plads i forretningsudvalget, 2 pladser i Ansattes Råd og en af de kritiske revisorer. Derudover har vi en plads i eksklusionsudvalget, i urafstemningsudvalget, i erhvervs- og vækstudvalget, og i uddannelses- og forskningsudvalget. I det udvalg, der blev nedsat af den gamle hovedbestyrelse og som skal se på IDA´s struktur, har vi også en plads. Den nuværende hovedbestyrelse har netop nedsat en arbejdsgruppen på teknologiområdet, hvor vores repræsentant er blevet tovholder. I relation til Akademikernes har vi to pladser, heraf en næstformandspost, der også er observatør i Ansattes Råd. Her ser i hvem, der sidder på disse pladser.