Politik


1. IDA er tæt på dig

 • med lokale netværk og arrangementer
 • med service 24/7 / 365

Konkret arbejder vi for

 • videreudvikling af serviceydelser via internettet
 • styrkelse af regionale og lokale aktiviteter
 • øget fokus på kontakt til virksomheder og studerende i lokalområdet
 • tlbud til udenlandske ingeniører og studerende
 • arrangementer på fremmedsprog

2. IDA sikrer dig

 • sparring og rådgivning, når du har brug for det

Konkret arbejder vi for

 • at synliggøre og øge værdien af dit medlemskab
 • at alle aldersgrupper i IDA oplever værdi af medlemskabet
 • at kun evner og lyst bestemmer længden af dit arbejdsliv
 • at styrke IDAs indflydelse gennem øget tilgang af ingeniører / cand. scient. medlemmer

3. IDA udvikler dig

 • fagligt & personligt

Konkret arbejder vi for

 • at sikre og øge din kompetence og værdi for arbejdsmarkedet globalt og nationalt
 • at holde balancen mellem arbejdsliv og privatliv
 • at tiltrække flere medlemmer til det fagtekniske og regionale arbejde

Hvordan defineres senior?

Svaret er mangfoldigt... På Senioringeniørlisten har vi ingen aldersgrænse, hverken øvre eller nedre!

I “Oxford – Advanced Learners Dictionary” kan læses:

Senior

 1. ~ high in rank or status compared with others: a senior staff meeting - a senior lecturer – He is the senior partner in the firm  - She is senior to me, because she joined the company before me.
 2. ~ (inden for sportens verden) of or for people over the age of 18: take part in senior competitions – He won his first senior cap as a 20-year-old

Som sagt hos Senioringeniørlisten har vi ingen aldersgrænse hverken øvre eller nedre!

 


De 9 kerneområder

Princippet om ligestilling hører til en af de væsentligste leveregler i den moderne verdens menneskerettigheder.For Senioringeniørlisten er det vigtigt at IDA i alle handlinger medinddrager ligestilling – uanset alder, køn, etnisk baggrund, handicap eller andre udfordringer.
Senioringeniørlisten finder, at livskvalitet skal findes gennem en balance imellem det udviklende og udfordrende arbejdsliv og det individuelle privatliv. Dette understøtter IDA med sine medlemstilbud.
Senioringeniørlisten vil arbejde for, at IDA får indflydelse på samfundsudviklingen ved at være nærværende og vågen over for omverdenen, der er under stadig forandring. Indflydelse skal søges på tekniske, økonomiske og sociale områder.
For Senioringeniørlisten er det vigtigt at IDA inspirerer det enkelte medlem til ikke blot at bevare kompetencen men også til at opdyrke nye områder. Da arbejdsmarkedet stiller stadig større krav til efteruddannelse er det vigtigt at sikre at det enkelte medlem er opmærksom på vigtigheden af efteruddannelse.
En stor del af IDA´s medlemmer fungerer som ledere og i mange forskellige sammenhænge. Det er vigtigt for Senioringeniørlisten at sikre at IDA afsætter betydelige ressourcer for at de pågældende medlemmerne kan fungere optimalt i en ledelsesstilling.
Med det nye ”Ansattes Råd” i førersædet er IDA rustet til at arbejde for de ansatte ingeniørers arbejdsvilkår. Det er vigtigt for Senioringeniørlisten at også virksomhedsgrupper, talsmandsordninger og overenskomstforhandlinger får tilstrækkelig opmærksomhed.
For Senioringeniørlisten er faglighed et nøgleord. Det er vigtigt at have fokus på den teknologiske udvikling, der kendetegner hvor erhverv. Derfor peger Senioringeniørlisten på nødvendigheden af at gennemføre aktiviteter inden for det fagtekniske område på højt internationalt niveau.
Senioringeniørlisten vil arbejde for udbygning af de værdifulde netværk med mulighed for praktisk networking. Der skal skabes rum og ressourcer til at dette arbejde kan fortsætte regionalt og under hensyntagen til geografi og aldersspredning.